Колела за балансиране, тротинетки и детски каски

 

За забавления със 100 усмивки в час!

Новини Новини

 Назад
Двигателната координация. Знаете ли, че... Двигателната координация. Знаете ли, че...
Двигателната координация е едно от сложните свойства на двигателната активност и се осъществява от прецизните координационни отношения.

Според Е.Флайшман, координацията на движенията е способност на човека да изпълнява сложни движения. Флайшман я охарактеризира като комплескно двигателно качество за управление на движенията включващо: точност на движенията, правилност, умение за рационално използване на двигателния потенциал, бързина на реакциата, находчивост.
 
Координацията на движенията се проявява в точното съотношение на сила, скорост, направление и съгласуваност на едновременно протичащи нервни процеси.
 
В структурата и се включват координационните способности: бърза реакция, бързо и точно изпълнение на двигателните действия за определено време, диференциране на пространствените, временни и силови параметри на двигателното действие: за точно изпълнение на продължителни действия, за зрителна ориентировка, ритмична и равновесна способност.
 
Усъвършенстването на двигателната координация играе важна роля за качественото овладяване на приложни упражнения, така и за умението да се действа целесъобразно и постига определен резултат по най-икономичен начин.
 
Координацията на движенията е предпоставка за развитие на самостоятелност, която осигурява възможност да се осъществяват на практика различни видове дейности. Само при наличие на координационни способности е възможно да се осъщесвява планомерно постигане на ефективен резултат във всяка дейност.
 
Един от най-успешните начини за ранно развитие на двигателната координация е плуването. 
 
Източник: виж тук