Колела за балансиране, тротинетки и детски каски

 

За забавления със 100 усмивки в час!

Новини Новини

 Назад
Условия за участие в томбола ОЦВЕТИ И СПЕЧЕЛИ ДЕТСКА КАСКА Условия за участие в томбола ОЦВЕТИ И СПЕЧЕЛИ ДЕТСКА КАСКА

1. Организатор на томболата е "Кидимото България“ ЕООД с адрес на управление в гр. Варна, бул. Княз Борис I № 115, вх. 1, офис 328

2. Служителите на "Кидимото България“ ЕООД и техните семейства нямат право на участие в настоящата игра.

3. Участието не е обвързано с покупка.

4. Томболата започва на 12 април 2014 г. и приключва в 23:59ч. на 30 юни 2014 г. След този час и дата няма да бъдат обработвани нови участия.

5. На следните дати: 7 май 2014г и на 7 юли 2014 г. ще се проведе томбола, в която ще бъдат включени всички участници до момента, които са спазили условията:

- да са изпратили по имейл картинка на оцветена каска.

- да са посочили своето име и телефон в изпратения имейл.

На горепосочените дати на случаен принцип ще бъде изтеглен по един участник, който ще спечели детска каска.

6. Наградата в томболата е детска каска като размера и дизайна й е по избор на победителят, но единствено от наличните каски в офиса на Кидимото България ЕООД.

7. "Кидимото България“ ЕООД не носи отговорност за необработени участия в следствие на независещи от него причини.

8. Участници в настоящата томбола могат да бъдат всички хора, които имат пощенски адрес за получаване на пратки на територията на Република България. 

9. "Кидимото България“ ЕООД си запазва правото да отмени или промени условията и настоящите правила за участие по всяко време и без предварително уведомяване в случай на форсмажорни обстоятелства или поради всякакво явно или възможно нарушение на какъвто и да е действащ закон или регулация или всяко друго събитие, което е извън контрола на "Кидимото България“ ЕООД. Участниците ще бъдат уведомявани за настъпили промени в правилата за участие при първа възможност от страна на "Кидимото България“ ЕООД. 

10. "Кидимото България“ ЕООД си запазва правото да прекрати томболата преди обявения срок, ако настъпят обстоятелства, които представляват пречка за продължаване й.

11. "Кидимото България“ ЕООД не поема отговорност за нередности, причинени от трети страни във връзка с доставянето и получаването на наградите, свързани с настоящата томбола.

12. Наградите не могат да бъдат заменяни и няма да бъде предлагана тяхната парична равностойност. 

13. Победителите в томболата ще се определят на база лотариен принцип.

14. Победителите ще бъдат обявени на фейсбук страницата на Кидимото България ЕООД http://facebook.com/kiddimoto.bg, както и известявани по имейл и телефон, но не по-късно от 10-то число на месец Май и Юли 2014г.Ако победителят не може да бъде намерен или не изпрати своя пощенски адрес до 3 работни дни от обяваването му, "Кидимото България“ ЕООД си запазва правото да определи друг победител. "Кидимото България“ ЕООД ще уведоми победителите как могат да получат своята награда. 

15. Куриерските разходите по изпращане на наградите на победителите са за сметка на "Кидимото България“ ЕООД.

16. "Кидимото България“ ЕООД си запазва правото да дисквалифицира участник по своя собствена преценка, когато установи, че някое от настоящите правила на томболата не е спазено , при проява на грубо и неприлично поведение или поради друга причина, която "Кидимото България“ ЕООД счита за уместна. 

17. Решението на "Кидимото България“ ЕООД по отношение на всички аспекти, свързани с томболата, се счита за окончателно и не подлежи на допълнителна кореспонденция. 

18. С участието си в тази томбола участниците се съгласяват да получавате електронни съобщения от Кидимото България ЕООД на посоченият от тях имейл. 

19. Всички лични данни, свързани с победителите и участниците, ще бъдат използвани в съответствие с настоящото законодателство за защита на данните и няма да бъдат предоставяни на трети страни без изричното съгласие на участника. 

 

Дата на публикуване: 11.04.2014г.

За въпроси: 0899 871 971